Emil Leonhardt GmbH & Co KG
Chemnitztalstraße 211
09114
Chemnitz
Telefon: 0371 461190